სტატისტიკა

სახელი PK რაოდ. კლანი ნათამაშებია სტატუსი
BlackBird

Trooper [38]

1 კლანში არაა 3 საათი 18 წუთი გასულია