ციხის მფლობელობა

თამაშის დროის სტატისტიკა
# პერსონაჟი დონე კლასი თმაშის დრო
1 GmMaster 110 Eviscerator 8 დღე. 4 სთ. 3 წთ. 56 წმ.
2 DeathKnight 107 Sigel Death Knight 3 დღე. 21 სთ. 39 წთ. 30 წმ.
3 Dwarf 10 Dwarf Fighter 3 სთ. 8 წთ. 8 წმ.
4 hertas 17 Orc Fighter 5 წთ. 16 წმ.