სერვერის სტატისტიკა

ციხეების სტატისტიკა
ციხე კლანი ლიდერი გადასახადი ალყა
Gludio NPC 0% 04:00 04.12.2022
Dion NPC 0% 08:00 20.11.2022
Giran NPC 0% 04:00 04.12.2022
Oren NPC 0% 08:00 20.11.2022
Aden NPC 0% 04:00 04.12.2022
Innadril NPC 0% 08:00 20.11.2022
Goddard NPC 0% 04:00 04.12.2022
Rune NPC 0% 08:00 20.11.2022
Schuttgart NPC 0% 04:00 04.12.2022