სტატისტიკა

Gludio
ალყის თარიღი: July 19, 2020, 16:00
მფლობელი: NPC
შემტევი: არარის
დამცველი: არარის
Dion
ალყის თარიღი: July 19, 2020, 16:00
მფლობელი: NPC
შემტევი: არარის
დამცველი: არარის
Giran
ალყის თარიღი: July 19, 2020, 16:00
მფლობელი: NPC
შემტევი: არარის
დამცველი: არარის
Oren
ალყის თარიღი: July 19, 2020, 16:00
მფლობელი: NPC
შემტევი: არარის
დამცველი: არარის
Aden
ალყის თარიღი: July 19, 2020, 16:00
მფლობელი: NPC
შემტევი: არარის
დამცველი: არარის
Innadril
ალყის თარიღი: July 19, 2020, 20:00
მფლობელი: NPC
შემტევი: არარის
დამცველი: არარის
Goddard
ალყის თარიღი: July 19, 2020, 20:00
მფლობელი: NPC
შემტევი: არარის
დამცველი: არარის
Rune
ალყის თარიღი: July 19, 2020, 20:00
მფლობელი: NPC
შემტევი: არარის
დამცველი: არარის
Schuttgart
ალყის თარიღი: July 19, 2020, 20:00
მფლობელი: NPC
შემტევი: არარის
დამცველი: არარის