სერვერის აღწერა

  • ბაზად აღებულია Master Class ch-3 ქონიკის ოფიციალური ვერსია და მაქსიმალურად რეალიზებული მისი კონტენტი. (არფერია ამოჭრილი, არაფერია დამატებული. არ არის ახალი ლოკაციები, იარაღები, ნივთები, ქვესტები და ა.შ.)
  • ყურადღება გადატანილია კლასებს შორის ბალანსზე, სწრაფ განვითარებაზე, სათამაშო ინვენტარის მოპოვებაზე და ეკონომიკაზე. რეალიზებული ყველა ძირითადი სკილები და რეიდ-ბოსები.
  • გადამუშავებულია ოლიმპიადა, ქაოსის ცერემონია, მუშაობს ყველა სოლო და ფართი ინსტანსი, სრულად რეალიზებულია ახალი კლანური სისტემა და შესაბამისი ქვესტები. დამატებულია ახალი ევენთები.
  • მთლიანობაში თამაში უფრო მეგობრული გახდა სოლო მოთამაშეებისთვის, რომელთაც არ აქვთ დრო მრავალსაათიანი თამაშისთვის, ამავე დროს არ ჩაგრავს ჯგუფურ მოთამაშეებს და კლანებს, არ უკარგავს მათ პრივილეგიებს.
  • ასევე მოქმედებს ეინჰასადის მაღაზია (როგორც ოფიციალურ სერვერზე) სადაც შესაძლებლობა გექნებათ დონატ-ქოინების მეშვეობით შეიძინოთ ზოგიერთი თამაშში ძნელად მოსაპოვებელი ნივთი, დონატით თქვენ დაგვეხმარებით თქვენთვის უფრო საინტერესო გავხადოთ თამაშის დინამიკა.

შექმნილია: 2023-03-06 21:21:17
შეცვლილია: 2023-09-12 21:10:29